Sinusløft

Hvad er et sinusløft?
Et sinusløft vil sige, at man kirurgisk løfter slimhinden i kæbehulen op samtidig med, at der lægges kunstig eller egen knogle op under den løftede slimhinde. Herved opnås et tykkere knoglelag, som implantatet kan sidde fast i.

Hvornår foretages sinusløft?
Sinusløftet foretages hvis man ønsker at indsætte implantater i overkæben i det område, hvor kæbehulen udbreder sig, og der ikke er knogletykkelse nok, da kæbehulen jo er et luftfyldt hulrum.
 
Kæbehulen kan ses på røntgen eller scanning, men den udbreder sig oftest over tand nr. 4 til 7 regnet fra midtlinien dvs. fortænderne.
 
Hvornår kan man sætte implantaterne i?
Man kan sætte implantaterne i samtidig med sinusløftet med mindre, der samtidig er tale om større knoglegenopbygning.
 
Efter tandudtrækning udvider kæbehulen sig ofte, hvorfor man helst ikke skal vente alt for længe før implantaterne indsættes. Typisk kan man indsætte implantater 6-8 uger efter tandudtrækning.
 
Kæbehulen eller sinus udvider sig efter tandudtrækning
Denne film viser hvorledes sinus eller kæbehulen udvider sig efter tandudtrækning.
 
Hvis man ønsker implantater bør man ikke vente for længe, da udvidelsen af sinus mindsker knoglemængden.